Monday 20 Jun Mon 20 Jun
Tuesday 21 Jun Tue 21 Jun
Wednesday 22 Jun Wed 22 Jun
Thursday 23 Jun Thu 23 Jun
Friday 24 Jun Fri 24 Jun
Saturday 25 Jun Sat 25 Jun
Sunday 26 Jun Sun 26 Jun
 
 
 
 
 
Open training 10:00 - 12:15 WattCycling Amsterdam Amstel 
 
 
 
 
 
 
 
 
WattCycling Allround 19:05 - 20:25 Bram Nolten 
 
 
WattCycling dHuez 07:00 - 08:20 Esther Horrevorts 
 
 
 
 
Open training 10:00 - 12:10 WattCycling Amsterdam Amstel 
 
 
 
 
Open training 13:45 - 15:45 WattCycling Amsterdam Amstel 
WattCycling dHuez 17:30 - 18:50 Rik Rienks 
Bootcamp (Park Somerlust) 18:15 - 19:00 AmstelGym Team 
 
WattCycling HIT 19:05 - 20:25 Johanna d'Aumerie 
 
WattCycling Allround 20:40 - 22:00 Johanna d'Aumerie 
WattCycling Allround 07:00 - 08:20 Bram Nolten 
WattCycling dHuez 08:35 - 09:55 Bram Nolten 
 
 
 
 
 
 
Open training 12:00 - 15:30 WattCycling Amsterdam Amstel 
 
 
WattCycling Allround 17:30 - 18:50 Koen Warnier 
 
 
WattCycling Tri-Endurance 19:05 - 20:25 Esther Horrevorts 
Circuit training HIT 19:15 - 20:00 AmstelGym Team 
WattCycling dHuez 20:40 - 22:00 Esther Horrevorts 
 
 
Introductietraining 09:00 - 10:30 WattCycling Amsterdam Amstel 
 
Open training 09:30 - 15:00 WattCycling Amsterdam Amstel 
 
 
 
 
 
 
 
TRX Fusion 18:15 - 19:00 AmstelGym Team 
Buiten fietstraining 18:30 - 19:45 Johanna d'Aumerie 
WattCycling dHuez 19:05 - 20:25 Boyd Welsink 
 
 
 
Introductietraining 08:35 - 10:05 Wilbert Grooters 
 
Functional Pilates 09:15 - 10:00 AmstelGym Team 
 
 
 
Open training 11:00 - 13:30 WattCycling Amsterdam Amstel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WattCycling Tri-Endurance 09:00 - 10:20 Esther Horrevorts 
 
 
 
WattCycling Allround 10:35 - 11:55 Esther Horrevorts 
 
 
Introductietraining 12:15 - 13:45 Esther Horrevorts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WattCycling Allround 09:00 - 10:20 Johanna d'Aumerie